Hop til indhold

Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen afholdt 27.5.2018
2018_Referat_generalforsamling

Tillæg til dagsorden til generalforsamling 27.5.2018

Under pkt. 4:
Bestyrelsen vil orientere om Kommunens vedligeholdelsesplan for regnvandsbassin

Under pkt. 8 – evt.:
Festudvalget mangler et nyt medlem.

Generalforsamling den 27.5.2018, kl. 10.00

Til medlemmer af Grundejerforeningen Hostrupkrogen

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrupkrogen.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 27. maj 2018 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes i garagen hos nr. 15.

Foreløbig dagsorden er i.h.t. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. 18 På valg er:
  – Peter Østergaard (nr. 20) – genopstiller ikke
  – Mette Nøhr (nr. 22) — genopstiller ikke
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  – Revisor Casper Houmann Jensen nr. 19
  – Revisor supplant Jackie Nøhr nr. 22
 8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. maj 2018. Forslag sendes på mail til bestyrelsen@hostrupkrogen.dk eller afleveres til et medlem af bestyrelsen. Indkomne forslag fremsendes umiddelbart herefter til foreningens medlemmer – her på hjemmesiden

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Har du indsigelse til Mariagerfjord Vand?

Kære Grundejere i Hostrupkrogen.

 Vi har modtaget følgende brev fra Mariagerfjord Vand om byggemodning af Hostrupvej 97.

De beder om lov til at grave på vores fælles areal oppe vej KFS grundene. Ingen grunde bliver berørt, men vores sti og noget af vores fællesareal,  de udbedre evt. skader og gener der opstår samt tilbyde en lille erstatning for ulejligheden.

 Hvis du som Grundejer i Hostrupkrogen har indsigelser til denne aftale med Mariagerfjord Vand skal du skrive til bestyrelsen (bestyrelsen@hostrupkrogen.dk) senest den 10. april kl. 12.00.

Herefter træffer bestyrelsen en beslutning og giver Mariagerfjord Vand besked.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Brev: Byggemodning af Hostrupvej 97

Notat til referat omkring fælles græsslåning

Notat er tillæg til referat af d. 25. maj 2014

Da der rettet henvendelse til bestyrelsen omkring en opstået tvivl i forbindelse med den vedtagende beslutning på ovenstående ordinær generalforsamling anno maj 2014. Omkring græsslåning på de små græs arealer, i referatet omtalt som føde områder der skal slås efter fordelingsnøgle har bestyrelsen udarbejdet dette notat i forbindelse med foreningens vedtægter kap. 7 §23.

Hele notatet: Notat til referat maj 2014

Plan for græsslåning:

Græsslåning_170614

Fordeling af fællesarealer mellem grundejere

Sommerfest d 12.8.2017 – OBS tilmelding senest 3.8.2017

Lørdag den 12. august 2017 holder vi sommerfest i Hostrupkrogen.

Program:
Kl. 10.00 Vi mødes i teltet på Fællesarealet ved legepladsen, hvor der er morgenkaffe. Der vil være rundstykker, smør, ost og marmelade + kaffe, the og juice (betales ved tilmelding) Man medbringer SELV service!

Kl. 14.00 Høvdingebold

Kl. 16.00 Der ryddes op i teltet og stilles frem til aftenfest.

Kl. 18.00 Teltet åbnes igen, hvor der er fælles spisning. Den Rullende Kok fra Møldrup kommer med en lækker buffet. Menuen består af flødestuvede kartofler, små kartofler stegt i ovn og kartofler med fyld, broccolisalat, spidskålssalat og blandet grøn salat. Kødet består af rosastegt oksefilet, indbagt svinemørbrad og kalkunbryst med pesto og bacon (betales ved tilmelding)

Man medbringer selv service og glas. Drikkevarer som skal nydes medbringer man hjemmefra (OBS der er ikke fadølsanlæg).

Kl. ?? Der festes til den lyse morgen.

Invitation omdeles i løbet af uge 28: 2017_Sommerfest

Referat fra generalforsamling m korrigeret budget

Referat fra generalforsamling den 20.5.2017 incl korrigeret budget.

2017_referat_generalforsamling_170520

2017-2018_budget_korrigeret

Arbejdsdag lørdag den 24.6.2017 kl. 10.00

Indkaldelse til fælles arbejdsdag i Hostrupkrogen

Lørdag d. 24. juni kl. 10.00 – 13.00

Vores grønne områder trænger voldsomt til vedligeholdelse

Der indkaldes derfor til fællesarbejdsdag – vi mødes ved madpakkehusene kl. 10.00 og slutter der igen med øl, vand og kage kl. ca. 13.00

Vi forventer at der stiller en´ person pr. hustand.

Vi har behov for buskrydder, trillebøre og div. Haveredskaber, medbring gerne hvad i har… – husk have handsker.

Børn er meget velkomne.

Vi ser frem til en hyggelig arbejdsdag

Mange hilsner

Bestyrelsen

Tillæg til dagsorden – pkt 4: indkomne forslag

Festudvalget har følgende punkt, som vi gerne vil have med på generalforsamlingen 2017.

Vi vil gerne have afstemning, om betaling af nyt festtelt til foreningen, med op til kr. 8.000.
Med venlig hilsen
Festudvalget

Budget 2017/2018

Budgettet manglede  i forgående punkt:
2017_2018_budget