Hop til indhold

Arbejdsdag lørdag den 24.6.2017 kl. 10.00

Indkaldelse til fælles arbejdsdag i Hostrupkrogen

Lørdag d. 24. juni kl. 10.00 – 13.00

Vores grønne områder trænger voldsomt til vedligeholdelse

Der indkaldes derfor til fællesarbejdsdag – vi mødes ved madpakkehusene kl. 10.00 og slutter der igen med øl, vand og kage kl. ca. 13.00

Vi forventer at der stiller en´ person pr. hustand.

Vi har behov for buskrydder, trillebøre og div. Haveredskaber, medbring gerne hvad i har… – husk have handsker.

Børn er meget velkomne.

Vi ser frem til en hyggelig arbejdsdag

Mange hilsner

Bestyrelsen

Tillæg til dagsorden – pkt 4: indkomne forslag

Festudvalget har følgende punkt, som vi gerne vil have med på generalforsamlingen 2017.

Vi vil gerne have afstemning, om betaling af nyt festtelt til foreningen, med op til kr. 8.000.
Med venlig hilsen
Festudvalget

Budget 2017/2018

Budgettet manglede  i forgående punkt:
2017_2018_budget

Regnskab for 2016/2017 og budget for 2017/2018

Til punkt 3 og 5 til  dagsorden til generalforsamling

2016_2017_regnskab_budget_underskrevet_170502

Generalforsamling den 20.5.2017 kl. 10.00

Til medlemmer af Grundejerforeningen Hostrupkrogen

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrupkrogen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes i garagen hos nr. 19.

Bestyrelsen efterlyser forslag til dirigent – kontakt bestyrelsen@hostrupkrogen.dk

Foreløbig dagsorden er i.h.t. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. §18 På valg er:
  – Casper Houmann Jensen (nr. 19) – genopstiller ikke.
  – Steen Kejser (nr. 15) — genopstiller ikke.
  Suppleanter:
  – Trine Tholstrup (nr. 8) genopstiller.
  – Nyvalg, da Peter Østergaard (nr. 20) er indtrådt i bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  – Claus Møgelvang (nr. 36) – genopstiller som revisor.
  – Dorte R Nielsen er fraflyttet kvarteret og genopstiller derfor ikke.
  – Ny suppleant søges.
 1. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. maj 2017. Forslag sendes på mail til bestyrelsen@hostrupkrogen.dk eller afleveres til et medlem af bestyrelsen. Indkomne forslag fremsendes umiddelbart herefter til foreningens medlemmer. Der henvises endvidere til http://www.hostrupkrogen.dk hvor regnskab, forslag til budget og evt. indkomne forslag snarest offentliggøres.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28.6.2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt 28.6.2016

2016_ekstraordinær_generalforsamling_underskrevet

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling afholdt 28.5.2016
(2016_generalforsamling_referat)