Hop til indhold

Regnskab for 2016/2017 og budget for 2017/2018

Til punkt 3 og 5 til  dagsorden til generalforsamling

2016_2017_regnskab_budget_underskrevet_170502

Generalforsamling den 20.5.2017 kl. 10.00

Til medlemmer af Grundejerforeningen Hostrupkrogen

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrupkrogen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes i garagen hos nr. 19.

Bestyrelsen efterlyser forslag til dirigent – kontakt bestyrelsen@hostrupkrogen.dk

Foreløbig dagsorden er i.h.t. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. §18 På valg er:
  – Casper Houmann Jensen (nr. 19) – genopstiller ikke.
  – Steen Kejser (nr. 15) — genopstiller ikke.
  Suppleanter:
  – Trine Tholstrup (nr. 8) genopstiller.
  – Nyvalg, da Peter Østergaard (nr. 20) er indtrådt i bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  – Claus Møgelvang (nr. 36) – genopstiller som revisor.
  – Dorte R Nielsen er fraflyttet kvarteret og genopstiller derfor ikke.
  – Ny suppleant søges.
 1. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. maj 2017. Forslag sendes på mail til bestyrelsen@hostrupkrogen.dk eller afleveres til et medlem af bestyrelsen. Indkomne forslag fremsendes umiddelbart herefter til foreningens medlemmer. Der henvises endvidere til http://www.hostrupkrogen.dk hvor regnskab, forslag til budget og evt. indkomne forslag snarest offentliggøres.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28.6.2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt 28.6.2016

2016_ekstraordinær_generalforsamling_underskrevet

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling afholdt 28.5.2016
(2016_generalforsamling_referat)

Opdateret forslag om vedtægtsændringer

På generalforsamlingen blev det besluttet IKKE at slette linien som forslået, men tilføje linie markeret med fed:

§16.  Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Hvis dette ikke er muligt, kan dette dog fraviges, men ved afstemning.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28.6.2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 28.6.2016 i garagen nr. 56 kl 19.30

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Ændring af vedtægter

På generalforsamlingen under punkt 4, var der vedtægtsændringer på dagsordenen. Disse kunne ikke blive endeligt vedtaget jf. §28.

Derfor skal disse vedtages på ekstraordinær generalforsamling.

De vedtægter som der skal stemmes om, kan ses her: Vedtægtsændringer

Bestyrelsen efterlyser dirigent.

 

Mvh

Bestyrelsen

Tillæg til dagsorden – pkt 4 indkomne forslag

1: Gennemgang af plan for fællesareal – budget er rundsendt sammen med dagsordenen (det ligger endvidere sammen med dagordenen her på siden)

2: Fra bestyrelsens side ønske om ændring af vedtægterne (Forslag_vedtægtsændringer_2016)

Generalforsamling den 28.5.2016 kl. 10.00

Til medlemmer af Grundejerforeningen Hostrupkrogen 

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup­krogen. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 28. maj 2016 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes i garagen hos nr. 19.

Bestyrelsen efterlyser forslag til dirigent og referent – kontakt bestyrelsen@hostrupkrogen.dk

Foreløbig dagsorden er iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen (2015_2016_regnskab)
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud (2016_2017_budget2016_2017_budget_incl_fællesarealer og 2016_2017_budget_oversigt)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. §18
  På valg er:
  Mette Nøhr (nr. 22) – genopstiller
  Jørgen Brix (nr. 21) – genopstiller
  Louise B Østergaard (nr. 20) – genopstiller ikke

  Suppleanter:
  Peter Østergaard (nr. 20) – genopstiller
  Mette Laugesen (nr. 27) – genopstiller ikke

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde se­nest den 20. maj 2016. Forslag sendes på mail til bestyrelsen@hostrupkrogen.dk eller afleveres til et medlem af bestyrelsen. Indkomne forslag fremsendes umid­delbart herefter til foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Græsslåning

Så er det tid til græsslåning igen.

Poul er bestil og kommer snarest. Husk der er fællesfordeling og man aftaler i “gruppen”.

Henvisning til Oversigt

Info fra Festudvalget 

Sæt kryds i kalenderen 😃

 • 23. juni – Sct. Hans
 • 10. september – Sommerfest